Semestertider

Sommarfeeling och dags att boka in sånglektionerna innan semestern!
Tips: boka in en lektion i juni och en uppföljning efter 26/7 så har du en utmaning att jobba med under sommaren. Behöver du mål? Jag hjälper dig.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.