Prislista sånglektioner

Prislista Inkl. moms                 Ord. pris          Stud. pris

Sånglektion à 40 min                                                       510 kr                           410 kr

Sånglektion à 60 min                                                       630 kr                           520 kr

10 lektioner à 40 min                                                    4 590 kr                        3 690 kr

10 lektioner à 60 min                                                    5 670 kr                        4 680 kr

Helt eller delvis outnyttjat 10-kort återbetalas ej, giltighetstid 1 år från utfärdat datum.

Betalning sker med Swish, kontant eller mot faktura.

Vid betalning mot faktura ska betalning ske inom 30 dagar. Är du under 18 år krävs målsmans medgivande!

Vem räknas som student?

Du som är elev i grundskola eller gymnasiet. Högskolestudent som är medlem i kåren.

Kan jag anmäla mig när som under terminen?

Ja det kan Du! Hos AM sångstudio finns det inget krav på minsta antal lektioner eller start vid början av terminen.

Comments are closed.